top of page

Stavení ve Stromkovicích

Krkonoše / 2020

"Stavení ve Stromkovicích" je soubor staveb, respektive tří objektů, navazujících svým umístěním na zbořeniště hospodářské usedlosti na svažité louce v obci Stromkovice.

 

Na pozemcích se nachází jeden hlavní objekt pro rodinnou rekreaci a dvě doplňkové stavby.  Všechny objekty svým základním hmotovým řešením respektují územní plán a tvaroslovím i materiály navazují na lokální zástavbu. Architektonické řešení je moderní, vyhovující současným požadavkům na užívání a využívající technologické možnosti stavitelství.

 

Hlavním stavbou je tzv. "Skleněnka" - objekt sloužící pro rodinnou rekreaci. Jedná se o třípodlažní stavbu navazující umístěním na původní objekt ve svahu podélně s vrstevnicí. Je tvořena jedním podzemním podlažím - soklem z původní kamenné podezdívky s garážemi a zázemím objektu, jedním nadzemním podlažím s prosklenými stěnami a dřevěnou konstrukcí s fasádou z opalovaných prken a dále podkrovím s dřevěnou fasádou štítů a sedlovou střechou s krytinou ze svislých asfaltových pásů.

 

Vedlejší objektem je tzv. "Zkušebna" - doplňkový objekt stodoly. Jedná se jednopodlažní objekt umístěný ve stopě původní stavby. Dřevostavba s otevřeným krovem se sedlovou střechou orientovanou po spádnici, s fasádou z opalovaných prken a střešní krytinou ze svislých asfaltových pásů.

 

Dalším vedlejším objektem je tzv. "Vejminek" - doplňkový objekt dílny. Jedná se o jednopodlažní objekt vestavěný do zbytků obvodového zdiva původní stáje. Jedná se o dřevostavbu s plochou zelenou střechou.

 

Nádvoří mezi těmito stavbami je již původně vyrovnáno, jeho plocha je zatravněná, příjezdová cesta a vjezd do garáže je zpevněn štěrkem. Ostatní plochy pozemků zůstávají bez zásahu.

bottom of page