top of page

Sídlo Entry Engineering

Jablonec / 2020

Cílem rekonstrukce je přetvořit stávající stavbu na funkční a soudobé sídlo vývojářské firmy působící v oblasti automotive. Původní budova vilky z dvacátých let byla o sedmdesát let později výrazně rozšířena a upravena tak, že prvotní stavbu lze nyní  jen stěží identifikovat. Navrhovaný projekt stavbu s minimálními zásahy v exteriéru očišťuje a simplifikuje a zároveň zdůrazňuje tyto dvě historické etapy použitím rozdílných materiálů fasád a oken.

Labyrint vnitřních prostor je v rámci možností zjednodušen a zpřehledněn. Největším zásahem je umístění nového schodiště do centra dispozice tak, aby tři z celkových pěti podlaží byly přímo propojeny. Kolem něj se přirozeně tvoří společné a potkávací prostory,  po stranách dispozice jsou pak umístěny soukromější části , zasedací místnosti a kanceláře v přízemí rozšířeny do coworkingové zóny a recepce.

 

Vybrané prvky a povrchy v interiéru jsou diferencovány podle pater, aby odrážely povahu jednotlivých náplní – zezdola od strohé betonové podlahy, přes parkety po měkké koberce v horních podlažích. Vždy jsou ale kombinovány tak, aby se v prostoru vytvořila příjemná atmosféra pro práci i odpočinek. Sjednocujícím prvkem je motiv „maskující“ textury použitý jak na centrálním schodišti, tak na textiliích a nábytku. Interiér volně doplňují pastelové odstíny a teplé tóny dřeva.

bottom of page