top of page

Rekonstrukce sídla OSA

Praha  / 2023

Architektonický koncept rekonstrukce sídla OSA

Objekt je navržen jako bytový dům a tato funkce se propisuje jak do jeho pláště, tak do dispozičního řešení. Je ale sídlem instituce, což z celkového výrazu a pocitu není patrné. Právě na tento aspekt jsme se v rámci návrhu zaměřili.

Prvním motivem našeho konceptu je rekonstrukce fasády, úprava barevnosti všech prvků, struktury omítek, repase či rekonstrukce oken... To vše s cílem dodat domu eleganci a jemnost a upozornit, že zde sídlí OSA.

Druhým motivem je propojení parteru více s ulicí tak, aby OSA působila jako otevřená instituce a vítala své členy, zaměstnance, ale také veřejnost. Toho jsme dosáhli úpravou fasády přízemí domu, která během dekád prošla mnoha změnami. Maximalizovali jsme prosklené plochy a na fasádě je propojili v lineární skleněný pás, dělený jednotlivými rámy otvorů. Tím se dosáhlo otevřenosti dispozice z úrovně ulice.

Důležitým prvkem je úprava původního průjezdu na průchozí “pasáž“, která láká ke vstupu a tvoří příčnou orientační osu domu. Pasáž je novým hlavním vstupem do objektu.

Pasáží se vstupuje do pravé i levé části domu. Obě části jsou vizuálně sjednocené velkorysým prosklením a slouží k několika funkcím zároveň.

V levé části je umístěno vstupní foyer OSA, tedy hlavní reprezentační vstupní prostor pro zaměstnance a členy svazu. Je zde recepce, podatelna, přepážky, čekárna a kavárna. Na recepci pak navazuje vertikální komunikace celým domem, kterou tvoří domovní schodiště a výtah. Dále je zde umístěna kancelář a sociální a technické zázemí. V současné podobě návrhu je, s ohledem na program a kapacitu objektu původní pomocné schodiště mezi třemi patry zrušeno.

V pravé části objektu je “ veřejný “, kreativní prostor, kde se mixuje funkce kreativního studia pro účely workshopů a menších veřejných akcí, kulturního a společenského života. Je zde také umístěno nahrávací studio, sociální a technické zázemí.

Dalším propojujícím a orientačním prvkem je materiálově zvýrazněné podélná osa domu, tedy vnitřní komínové stěny trojtaktu. Ty jsou osazeny vestavným nábytkem a sjednoceny dřevěným obkladem. Toto řešení se propisuje do všech pater a koncepčně tak propojuje celý objekt.

Třetím motivem je nové řešení kancelářských prostor. Tedy nalezení funkčního a dispozičního řešení provozu instituce formou adaptace bytových dispozic na kancelářské.

Jednotlivá patra jsou propojena vertikální komunikací. Schodiště a výtah jsou díky prosklenému portálu v každém podlaží velkoryse navázány na jednotlivé kancelářské haly. Tedy společenský prostor, kancelářský “lounge“. Interier haly je definován vestavěným nábytkem a jeho specifickou barevností odstupňovanou pro každé podlaží. Akcentuje se tak podélná osa domu a je definována orientace v jednotlivých patrech. V hale je umístěna kuchyňka, relaxační a jídelní zóny i prostor pro neformální setkání zaměstnanců. Na halu navazuje sociální a technologické zázemí. Vestavěný nábytek tvoří portály pro vstupy do jednotlivých kanceláří.

Způsob jejich řešení odpovídá požadavkům na pracovní prostředí dělené na menší, oddělené prostory pro několik osob. Opět je zde, díky vestavnému nábytku v barvě podlaží akcentována podélná osa domu. Kanceláře jsou dále vybaveny typovým pracovním místem, neformálním posezením, doplněny zelení a osvětleny vhodnými svítidly. Pracovní prostředí je maximálně komfortní a “domácí“.

Čtvrtým a posledním motivem je definice řešení interiéru z hlediska detailů materiálu a barevnosti. Pracujeme s původními prvky, materiály i detaily, které repasujeme či obnovujeme. Jsou to například schodiště, původní kartotéka, historické dveře či okna. Do interiéru ale vnášíme nové prvky jako prosklené plochy, recepce, vestavěný nábytek s řešením barevnosti, osvětlení, mobiliář a také zeleň. 

 

Všechny tyto motivy jsou propojené a budou součástí komplexní architektonické práce, ovlivněné mnoha kontexty. Naším řešením navazujeme na historický vývoj a vytváříme další stavební proměnu tohoto domu. Výstupem naší práce bude jasná a projekčně definovaná představa, jak má nová podoba sídla OSA vypadat. Výsledkem pak bude nový dům se stoletou historií…

nádrž, umístěná pod úrovní terénu ve dvoře.

bottom of page