top of page

Jatka 78

Praha / 2016

Divadlo Jatka78 prokázalo během dosavadního působení svou životaschopnost a potvrdilo potenciál celého areálu jako místa pro různorodou funkční náplň od obchodu až po kulturu.

Od zpracování původní Vize projektu jsme během zkušebního provozu divadla měli možnost zažít genius loci objektu během divadelních představení a také ověřit jeho provozní možnosti.

 

Koncepce rekonstrukce je založena na zachování původního charakteru domu, práci s prostorem formou vkládání funkčních objemů a vytvoření nových komunikačních propojení obou hal. Tento přístup umožňuje vznik divadla s jedinečnými prostorovými parametry a atmosférou. Nové objemy vznikají formou přiznaných ocelových a skleněných konstrukcí. Kanceláře produkce,residenční ubytování v tréninkové hale a nezbytné kotevní konstrukce pro divadelní a cirkusovou techniku jsou tak zřetelně rozpoznatelné jako nové prvky. Nové povrchy podlah jsou z leštěného betonu. Dochází ke sjednocení barevnosti dřevěných podhledů a konzervaci původních stěn. V hlavním sále jsou okna vybavena systémem ocelových temnících okenic. Prostor galerie jsme prosvětlili průmyslovými světlíky ve střeše a samostatným proskleným vstupem z postranní uličky. Významná část investic v rámci rekonstrukce směřuje dále do technologických požadavků nutných pro nový účel využití objektu a jeho požárního zabezpečení. Vnější část objektu se v rámci památkové ochrany snaží přiblížit co nejvíce původnímu vzhledu.

Vstupní prostory

Vstupní prostory pro diváky tvoří volně přístupné foyer s převýšeným atriem v hlavní lodi, které je průrazem výrazně propojeno s kavárnou, klubem a galerií ve vedlejší lodi objektu. V těchto prostorách se nachází divácká šatna, pokladna, obchod s merchandisingem a na kavárnu navazuje venkovní posezení.

Divadelní prostory

Divadelní sály jsou rozděleny na velkou a malou scénu. Prostory tak nabízejí odlišnou atmosféru i kapacity pro různé soubory, hosty a workshopy. Obě scény jsou z provozních důvodu situovány vedle sebe tak, aby přístup diváků a techniky byl s obou stran identický.

Tréninkové prostory

Tréninková hala je určena jak pro využití místnímiči hostujícími soubory, tak i pro residenční pobyty hostů. Je vybavena odpočinkovou zónous kuchyní v patře, ubytováním, a zázemím fyzioterapie. Prostorpřed začátkem představení zároveň slouží jako „warm up“ zóna pro účinkující.

Prostory zázemí

Nezbytnou součástí provozu obou scén je zázemí divadla. Nachází se zde šatny a maskérny herců, kostymérna se samostatným výtahem, kancelář, sociální zázemí, sklady jevištní techniky a sklady kulis. Návrh počítá se skladovacím systémem formou úložných boxů ve dvou podlažích.

Kancelářské prostory

 

Kancelářev druhém a třetím podlaží slouží produkci divadla a režii představení. Jsou přístupné díky dvěma schodištím z čela budovy a ze zázemí divadla. Kanceláře obepínají prostor atria vstupního foyer. Produkce i režie je tak v přímém kontaktu s děním v divadle a zároveň se oba provozy neruší.

bottom of page