top of page

Dům ve Vilémovicích

Vysočina / 2019

Dům ve Vilémovicích je koncipován jako zděná stavba s velkým podílem přiznaných dřevěných konstrukcí. Charakterem a půdorysnou stopou navazuje na tvarosloví vesnického statku. Jedná se o dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Na hlavní objekt samotného domu navazuje zastřešený vjezdu a protilehlé pracovny s krytou terasou. Terasa je kryta již jen plochou zatravněnou střechou. Exteriér i interiér domu je řešen s důrazem na jednoduchost a funkčnost s minimem složitých stavebních detailů.

bottom of page