top of page

Chalupa pod horami

Bystrá Nad Jizerou / 2022

Koncepce stavení vychází z tradičních prvků v horské krajině. Dům má jedno podlaží a obytné podkroví s přesahem střechy. Přesah střechy slouží tradičně jako krytí koridorů okolo domu včetně obou vjezdů do kolny. V rámci velkých prosklených ploch pak i jako stínění v letních dnech. Střešní břidlicová krytina pootočená na koso je použita vzhledem k zimním klimatickým podmínkám i na čelních fasádách 2.NP. Důležitým detailem je zde i zasazení kosodélníkových čtvercových oken, které svým výrazem neruší tradiční vzhled střechy bez střešních oken.

Do domu se vstupuje pod přesahem střechy v jeho severovýchodní části. Prochází se nejdříve zádveřím a posléze předsíní domu. Dům má hlavní společenský prostor v přízemí, který navazuje na zázemí pracovny, předsíně a koupelny se saunou. Kuchyň je již součástí světnice, a to jak umístěním hlavních spotřebičů, tak centrální dominantou interiéru - kachlovou pecí. Ta opticky dělí prostor na užitnou a obytnou část. Z jedné strany je možné pec použít k ohřevu jídel, z druhé ve stejný moment k lenošení.

Vedle pece se nachází nástupní rameno schodiště do patra. To je funkčním zázemím spodního volného půdorysu. Jsou zde tři ložnice s technickou místností, šatnou, koupelnou a záchodem se sprchou. Naproti výstupnímu rameni schodiště se pak nachází volný prostor čítárny a na největší z ložnic navazuje nezateplený prostor nad kolnou - letní spacákovna/ herna/ půda.

"Samostatnou" částí je kolna volně pokračující v hmotě hlavního objektu. V patře využívá krov prodloužené střechy a plní skladovací funkci pro potřeby domu, zahrady a sportu.  V přízemí kolny je uvažováno jak ponechání sklonu terénu, tak osazení nezávislých platforem přístupných z protilehlých vrat. 

Okolí domu je v mírném sklonu, a proto je jižní terasa směrem do údolí doplněna pobytovými schody. Jako stínění jižní čelní fasády slouží strom vetknutý do terasy.

bottom of page