top of page

Synagoga coworking

Hradec Králové  / 2017

Synagoga je budova s pozoruhodnou historií, s uvnitř nastřádanými vrstvami stavebních úprav v průběhu let, kdy byla více či méně využívaná. Nyní se naskýtá šance, aby vzniklo živé místo s novou náplní, které respektuje předešlé formy a zároveň přidává další pomyslnou vrstvu.

V návrhu nejprve očišťujeme a vracíme to, co bylo místu odebráno v rámci nešetrných stavebních zásahů – tedy zejména světlo a dojem otevřeného, důstojného prostoru. Odstraňujeme přebytečné objemy a příčky, okna vracíme do původních rozměrů a podlahy vložených pater po stranách prořezáváme. Díky tomu působí celý interiér vzdušnější a světlejší. Ocelová konstrukce pater je odhalena a natřena metalickou barvou. Dále jsou do prostoru zasazovány zejména jednoduché, čisté objemy s výraznou barevností, které dávají vyniknout použitým materiálům a zároveň odrážejí soudobé zaměření prostoru.

Kavárně v přízemí dominuje dlouhý bar s mramorovou deskou a přímo naproti vstupu se zvedá velkorysé kruhové schodiště z pohledového betonu. Následující dvě patra jsou zaplněna zejména variabilním nábytkem pro snadné změny uspořádání dle aktuální potřeby. Velký multifunkční sál ve druhém podlaží je možné pomocí posuvných panelů rozdělit na dva nezávislé prostory pro přednášky či workshopy; coworkingové patro nad ním disponuje kromě otevřeného pracovního prostředí také samostatnou kanceláří a zasedací místností. Díky světlíkům u bočních stěn je v obou podlažích jasně citelná propojenost se zbytkem budovy. Jen horní, čtvrté, podlaží je skutečně plně odděleno od ostatních. Nachází se zde soukromé kanceláře s dřevěnou podlahou, vybavené kulatou jednací místností a dostatkem odpočinkových zón.

Budova synagogy tak i po letech zůstává místem setkávání, jehož povaha se v kontextu doby měnídle životního stylu jejích návštěvníků.

bottom of page